บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสนอขายให้กับกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทริปเปิ้ลทรอนิกส์ จำกัด
27/287 (ซอย 5) พฤกษาวิลล์ 27 ถนนสามวา 10510
เว็บไซต์: www.tripletronic.co.th
ใช้งานแผนที่