บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมจตุรัส ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองตามมารตฐานอุตสาหกรรม มอก. 20-2543 มอก. 24-2548 มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพิ่ม เนื่องจากขายตลาด
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าเช่าบ้าน - ค่ากะ - ค่าสภาพงาน - ค่าตำแหน่ง(ตามตำแหน่ง) OT. - รถรับส่ง สายระยอง เส้นสาย 36 และสายบ้านฉาง สายใน - เบี้ยขยัน - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)
99 ม.4 ซอย 14
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
ใช้งานแผนที่