ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน การาจ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
เป็นธุรกิจอู่ซ่อมรถประกันและเงินสด
สวัสดิการ
- มีที่พัก - มีประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน การาจ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
38/2 ม.6 20150