บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 1992 โดยกลุ่ม วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างกัน เช่น วิศวกรเคมี วิศวกรอิเลคโทรนิค วิศวกรสิ่งทอ เพื่อสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนระบบเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการทำงานแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด ไม่เพียงแต่จัดหาหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้นยังให้บริการปรึกษา บริการฝึกอบรมเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมหลักซึ่ง บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้า และสิ่งทอ, Graphic Art, อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมพลาสติก
สวัสดิการ
  • ตามตกลง และ ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Union TSL Limited (บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด)
239 Moo1 Soi Ratburana 10
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เว็บไซต์: www.utsl.co.th
ใช้งานแผนที่