บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 1992 โดยกลุ่ม วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างกัน เช่น วิศวกรเคมี วิศวกรอิเลคโทรนิค วิศวกรสิ่งทอ เพื่อสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนระบบเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการทำงานแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด ไม่เพียงแต่จัดหาหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้นยังให้บริการปรึกษา บริการฝึกอบรมเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมหลักซึ่ง บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้า และสิ่งทอ, Graphic Art, อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมพลาสติก
สวัสดิการ
 • ตามตกลง และ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  Union TSL Limited (บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด)
  239 Moo1 Soi Ratburana 10
  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
  เว็บไซต์: http://www.utsl.co.th
  ใช้งานแผนที่