MSL เป็นบริษัทรับติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดสำหรับโรงไฟฟ้า, โรงงานอุตสาหกรรม, โครงการขนาดใหญ่ต่างๆ พร้อมบริการจัดหาแรงงานด้านติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
41/19 ถนนเสริมสุวรรณ
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: www.msl.co.th
ใช้งานแผนที่