บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดีโบลด์ (อิงค์) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1859 ณ มลรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา เติบโตอย่างยาวนานมากกว่า 150 ปี เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและบำรุงรักษาเครื่อง ATM รวมทั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ และภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 16,000 คน บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและบำรุงรักษาเครื่อง ATM รวมทั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และพม่า ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 500 คน และมีศูนย์บริการลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 60 ศูนย์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตทางธุรกิจที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
สวัสดิการ
• การฝึกอบรมและพัฒนา • ประกันสังคม • ประกันชีวิต / อุบัติเหตุ / ทุพพลภาพ • ประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล) • ค่าทันตกรรม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • วันลาพักผ่อนประจำปี • โบนัสประจำปี (ตามผลการปฎิบัติงาน) • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลการปฎิบัติงาน) • เสื้อยูนิฟอร์ม • ตรวจสุขภาพประจำปี • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี • สวัสดิการแต่งงาน / คลอดบุตร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพีนี ชั้น 1101 ถนนสาทรใต้ (สำนักงานใหญ่)
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.diebold.co.th