JobThai
H.K. PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
บริษัท เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2504 เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน โดยสถานที่ผลิดของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacture Practice)จากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่มีมาตรฐานส่งผลให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการพัฒนาตำรับมาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มการลงทุนในส่วนของอุปกรณ์เครื่อง การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ทันสมัยและรับรองมาตรฐานตามที่องค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยในปัจจุบันบริษัทได้รับอนุญาตผลิตตำหรับยาที่ครอบคลุมการรักษาโรคต่างๆมากกว่า 300 ตำรับ เพื่อเป็นการรับรองความต้องการของลูกค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและเพื่อยกระดับมาตราฐานของสินค้าตลอดจนเพื่อขยายประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทได้ขยายการลงทุนสร้างสถานที่ผลิตยาแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 18 ไร่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยอาคารผลิต 5 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวมมากกว่า 11800 ตารางเมตร โดยการวางผังโรงงานจะมีการจัด สัดส่วนในแต่ละแผนก อย่างชัดเจน อาทิฝ่ายเก็บวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ ด้วยมูลค่าโครงการรวมประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการวางแผนขยายธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเพิ่มทะเบียนตำรับยาใหม่ๆ โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและ Know How จากคู่ค้าพันธมิตรในต่างประเทศ โดยวางแผนว่าจะมีตำรับยาใหม่ๆเพิ่มอีกปีละ 30-50 ตำรับ การขยายตลาดยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โดยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ สำหรับผสมในอาหารสัตว์ (Premix) การเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารเสริมและเวชภัณฑ์เพื่อความสวยงาม โดยจะเป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทเองและรับจ้างผลิต (OEM)ให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในอนาคต ด้วยปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงศักยภาพและคุณภาพของผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย ตลอดจนเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าพันธกิจของบริษัทจะสามาถรบรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดในอนาคตอันใกล้นี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์มพนักงาน - โบนัส - จัดกิจกรรมกีฬาสีทุกปี - อื่นๆอีกมากมาย(ขึ้นอยู่ความสนใจและความตั้งใจทำงานของพนักงาน) - ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
ติดต่อ
H.K. PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
12/1 ถนนชักพระ
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์: http://www.hkpharma.co.th