บริษัท อินทิเกรชั่น มีชัวร์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท อินทิเกรชั่น มีชัวร์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน อาคารสูง หรือสถานที่ต่างๆ พร้อมการติดตั้ง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง หรือค่าน้ำมัน (กรณีมีรถส่วนตัว)
  • - เครื่องแบบพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินทิเกรชั่น มีชัวร์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด
483 ซ.บรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.imsolution.co.th
ใช้งานแผนที่