บริษัท เอช ซี สตาร์ค - ประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บนเนื้อที่กว่า 142 ไร่ เป็นโรงงานผลิตแร่แทนทาลัมแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
บริษัท เอช ซี สตาร์ค - ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ H.C. Starck GmbH จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก ด้านการผลิตโลหกรรมคุณภาพสูง อาทิ แทนทาลัม ทังสเตน โมลิบดินั่ม นิเกิ้ล โคบอลท์ เป็นต้น
สวัสดิการ
  • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก , เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ , เบี้ยขยัน , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เครื่องแบบพนักงาน , เงินช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง , การประกันสุขภาพสำหรับพนักงาน-คู่สมรส-บุตร, การประกันชีวิต , ห้องพยาบาล , การตรวจสุขภาพประจำปี , เงินสงเคราะห์จากการมรณกรรม , ของขวัญการแต่งงาน , ของขวัญการมีบุตร , รถรับ-ส่ง พนักงาน และทุนการศึกษาต่อ
ติดต่อ
บริษัท เอช. ซี. สตาร์ค จำกัด
เลขที่ 5 ถนน ไอ-สามเอ นิคมอุตสาหรรมมาบตาพุด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: www.hcstarck.com
ใช้งานแผนที่