ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีรายแรกของประเทศ จดทะเบียนบริษัทจำกัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์ จึงมีความต้องการบุคลากรเข้าร่วมในทีมงาน
สวัสดิการ
 • - บริษัทออกภาษีเงินได้ให้แก่ลูกจ้าง
 • - สวัสดิการอื่น ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 • - ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
 • - ชุดฟอร์มพนักงานปีละ 2 ชุด (พนักงานปฏิบัติการ)
 • - ตรวจร่างกายประจำปี
 • - รถรับ-ส่งตามเส้นทางหลักที่บริษัทกำหนด ฯลฯ (ยกเว้นพนักงาน Part-Time)
 • - ค่าคอมมิชชั่น
 • - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท
ติดต่อ
บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เว็บไซต์: www.tiw.co.th
วิธีการเดินทาง
 • - ใช้เส้นทาง ทางด่วนกาญจนาฯ ลงตรงถนนสุขสวัสดิ์
 • - วิ่งตรงเข้าพระสมุทรเจดีย์ สังเกตหอนาฬิกา ให้เลี้ยวขวา เข้าป้อมพระจุลฯ
 • - สังเกตซ้ายมือ บริษัทฯ อยู่ติดถนนฝั่งซ้ายมือ จะเจอวัด ไตรมิตรก่อน แล้วเป็นบริษัท
ใช้งานแผนที่