ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีรายแรกของประเทศ จดทะเบียนบริษัทจำกัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์ จึงมีความต้องการบุคลากรเข้าร่วมในทีมงาน
สวัสดิการ
- บริษัทออกภาษีเงินได้ให้แก่ลูกจ้าง - สวัสดิการอื่น ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน - ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน - ชุดฟอร์มพนักงานปีละ 2 ชุด (พนักงานปฏิบัติการ) - ตรวจร่างกายประจำปี - รถรับ-ส่งตามเส้นทางหลักที่บริษัทกำหนด ฯลฯ (ยกเว้นพนักงาน Part-Time) - ค่าคอมมิชชั่น - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เว็บไซต์: www.tiw.co.th
วิธีการเดินทาง
- ใช้เส้นทาง ทางด่วนกาญจนาฯ ลงตรงถนนสุขสวัสดิ์ - วิ่งตรงเข้าพระสมุทรเจดีย์ สังเกตหอนาฬิกา ให้เลี้ยวขวา เข้าป้อมพระจุลฯ - สังเกตซ้ายมือ บริษัทฯ อยู่ติดถนนฝั่งซ้ายมือ จะเจอวัด ไตรมิตรก่อน แล้วเป็นบริษัท
ใช้งานแผนที่