บริษัท เซอร์เฟซ โพร-เท็ค จำกัด
จำหน่ายสินค้าซ่อมบำรุง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - วันหยุดตามประเพณี
  • - ยูนิฟอร์ม
ติดต่อ
บริษัท เซอร์เฟซ โพร-เท็ค จำกัด
135/48 ชั้น 16 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์2 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400