บริษัท เซอร์เฟซ โพร-เท็ค จำกัด
จำหน่ายสินค้าซ่อมบำรุง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - วันหยุดตามประเพณี - ยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซอร์เฟซ โพร-เท็ค จำกัด
135/48 ชั้น 16 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์2 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400