ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง, บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เซอร์วิส จำกัด
ขายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและควบคุมอัติโนมัติ และออกแบบติดตั้งระบบควบคุม ในโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
  • ชุดพนักงานและประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง, บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เซอร์วิส จำกัด
169/106 หมู่ที่ 7
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
See Map