บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด
บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกผักและผลไม้แช่แข็งไปประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และอเมริกา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด
56 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 10500
เว็บไซต์: www.gracefood.co.th