เป็นผู้ผลิตแร่ซิลิคอนหนึ่งเดียวในประเทศไทย เพื่อส่งจำหน่ายออกไปทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังขยายกำลังการผลิตจึงต้องการบุคลากร ผู้มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า และรักการทำงานเป็นทีมเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทในหลายตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- อาหารฟรี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด
155/86 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
ใช้งานแผนที่