บริษัทฯ รับออกแบบ ตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้าและงานระบบปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน ธนาคาร มหาวิทยาลัย โรงแรม รีสอร์ท ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 18 ปี มีกลุ่มลูกค้าที่มั่นคง และมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น เพื่อเข้าร่วมทีมกับเราในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
1. ประกันอุบัติเหตุ 2. ค่ารักษาพยาบาล 3. ตรวจสุขภาพประจำปี 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง (ดูงานต่างจังหวัด) 5. ชุดยูนิฟอร์ม 6. ค่าที่พัก 7. โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
Trust Development Co., Ltd. (บริษัท มุ่งมั่นวัฒนา จำกัด)
11 หมู่ 1
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ใช้งานแผนที่