ประกอบตัวถังรถบัส และเดินรถโดยสาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อู่เชิดชัย อุตสาหกรรม จำกัด
1069 ถ.มิตรภาพ 30000
เว็บไซต์: www.cherdchai.com