เป็นบริษัทกราฟฟิคเฮาส์ ที่ทำงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย ลักษณะของงานคือ P.O.P. Packaging Standing Display and Booth Activity. เราต้องการนักออกเเบบที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในเรื่องที่สำคัญคือ 1 Dimensions (ด้านมิติ) ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ หมายถึง กว้างxยาว หรือ กว้างxยาวxสูง หรือ กว้างxยาวxลึก 2 Scale (ด้านขนาด) ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตั้งแต่งานหน่วยเป็นมิลลิเมตร เซนติเมตร และเมตร 3 Material (ด้านวัสดุ) รู้จักวัสดุหลากหลาย เเละเข้าใจธรรมชาติของวัสดุ เพื่อการนำมาใช้งานให้เหมาะสม
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไดเมนชั่น ธรีไอดี จำกัด
250/147 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่