สวัสดิการ
  • 1. เบี้ยขยัน
  • 2. เครื่องแบบพนักงาน
  • 3. หอพัก
  • 4. รถรับ - ส่งพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ROONGTHAVORN PLASTIC CO., LTD.
231 M.7 24190
เว็บไซต์: WWW.ROONGTHAVORN.CO.TH
ใช้งานแผนที่