กิจการรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • สวัสดิการบ้านพักพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
  • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง )
  • ค่าน้ำมัน (เฉพาะตำแหน่ง )
  • อื่นตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เดอะซีบอร์ด ดี แอนด์ ซี จำกัด
2/58 ถ.ทางหลวงระยอง 3191
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: www.jobthai.com
ใช้งานแผนที่