บริษัท ร.มังกรโฟรเซ่นฟู๊ดซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา 10ปี เป็นโรงงานที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปปลาทูน่าเพื่อผลิตเป็นปลาทูน่าอัดกระป๋อง
สวัสดิการ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - เบี้ยขยัน
  • - ที่พักพนักงาน
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - กิจกรรมวันปีใหม่
  • - สัมมนาประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ร.มังกรโฟรเซ่นฟู๊ด จำกัด
102/78,102/159 หมู่3
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.monkhorn.com
ใช้งานแผนที่