บริษัท ร.มังกรโฟรเซ่นฟู๊ดซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา 10ปี เป็นโรงงานที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปปลาทูน่าเพื่อผลิตเป็นปลาทูน่าอัดกระป๋อง
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา - เบี้ยขยัน - ที่พักพนักงาน - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - กิจกรรมวันปีใหม่ - สัมมนาประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ร.มังกรโฟรเซ่นฟู๊ด จำกัด
102/78,102/159 หมู่3
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: https://www.rmk.co.th/
ใช้งานแผนที่