บริษัท ซี แอนด์ เอ ไรซ์มิล จำกัด
เป็นบริษัท ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารตราช้างทิพย์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดดำเนินการเมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2547
สวัสดิการ
  • - อาหารกลางวัน
  • - ที่พัก
  • - ชุดฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี แอนด์ เอ ไรซ์มิล จำกัด
101/47-48 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซ.12
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.ricemill.co.th
ใช้งานแผนที่