ดำเนินธุรกิจ นำเข้าเหล็กเหนียวพิเศษ มากว่า 30 ปี ด้วยการเป็นตัวแทนนำเข้ารายใหญ่ จากต่างประเทศ เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บริการตัดเหล็กด้วยเลื่อยไฟฟ้าและตัดด้วยแก๊ส บริการส่งเหล็ก ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
  • - ปรับเงินประจำปี โบนัสประจำปี
  • - เสื้อฟอร์ม
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - เงินทดแทน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่าพาหนะ
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด
130/11 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.bssteel.co.th
ใช้งานแผนที่