บริษัท เอ.เอ็ม.อินเตอร์เกษตร จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย ฮอร์โมน เคมีเกษตร กรุณาอ่านขอมูลก่อนสมัคร เราต้องการบุคคลที่ต้องการงานนี้จริงๆและพร้อมทำงานได้เลย
สวัสดิการ
- มีรถยนต์ให้ใช้ มีที่พักฟรีให้ มีอาหารฟรีเลี้ยงทุกมื้อ - ฝึกงานให้ทุกอย่างจนเป็นก่อนทำงาน - ทำงานจริง ทำเป็นทีม - ต้องการคนรักความก้าวหน้า มีความคิดบวก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ.เอ็ม.อินเตอร์เกษตร จำกัด
1699/23 ม.1
ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ใช้งานแผนที่