บริษัท เอส อาร์ ซี เมทัล เวิร์ค จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและรับออกแบบแม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ การออกแบบแม่พิมพ์ ด้วยเครื่อง Wire – Cut ,CNC นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับผลิตอะไหล่ชิ้นส่วน งานเชื่อม กลึง ไส และงานอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ต่างๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักร ที่พร้อมจะแนะนำและให้คำปรึกษาที่ดี ให้กับลูกค้าในเรื่องการผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร
ทุกชนิด ทั้งงานเชื่อม กลึง ไส เป็นต้น
สวัสดิการ
  • 1.เบี้ยขยัน
  • 2.ที่พัก น้ำ ไฟ พร้อม
  • 3.เงินโบนัสประจำปี
  • 4.OT ทุกวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส อาร์ ซี เมทัล เวิร์ค จำกัด
301,303 ซ. เอกชัย 94 ถ.เอกชัย
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.srcmetalwork.net
ใช้งานแผนที่