บริษัท เอส อาร์ ซี เมทัล เวิร์ค จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและรับออกแบบแม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ การออกแบบแม่พิมพ์ ด้วยเครื่อง Wire – Cut ,CNC นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับผลิตอะไหล่ชิ้นส่วน งานเชื่อม กลึง ไส และงานอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ต่างๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักร ที่พร้อมจะแนะนำและให้คำปรึกษาที่ดี ให้กับลูกค้าในเรื่องการผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร ทุกชนิด ทั้งงานเชื่อม กลึง ไส เป็นต้น
สวัสดิการ
1.เบี้ยขยัน 2.ที่พัก น้ำ ไฟ พร้อม 3.เงินโบนัสประจำปี 4.OT ทุกวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส อาร์ ซี เมทัล เวิร์ค จำกัด
301,303 ซ. เอกชัย 94 ถ.เอกชัย
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.srcmetalwork.net
ใช้งานแผนที่