JobThai
บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด
POWER NOW เติบโตขึ้นมาจากความเป็นมืออาชีพในการรับออกแบบ และผลิตชุดยูนิฟอร์มให้กับองค์กรและสถาบันต่างๆ ด้วยระบบการบริหารและการผลิตสมัยใหม่เน้นปัจจัยในการทำงาน ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - ชุดยูนิฟอร์ม - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัสตามผลประกอบการ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด
77/2 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700