บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด
บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทผลิตและจำหน่ายชุดยูนิฟอร์ม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด
77/2 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ใช้งานแผนที่