บริษัทฯจัดตั้งมาได้ประมาณ 9 ปีเป็นบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิไปทั่วโลกเช่นโซนเอเซีย ยุโรป อเมริกาเป็นต้น
สวัสดิการ
  • มีรถรับส่ง
  • ประกันสังคม ประกันชีวิต
  • โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนทุกปี
ติดต่อ
บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
163 หมู่ 4 ถ.ขอนแก่น - กาฬสินธุ์
ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์: kcrice.com
ใช้งานแผนที่