บริษัทฯจัดตั้งมาได้ประมาณ 9 ปีเป็นบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิไปทั่วโลกเช่นโซนเอเซีย ยุโรป อเมริกาเป็นต้น
Benefits
 • มีรถรับส่ง
 • ประกันสังคม ประกันชีวิต
 • โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนทุกปี
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
  163 หมู่ 4 ถ.ขอนแก่น - กาฬสินธุ์
  ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  Website: kcrice.com
  See Map