JobThai
พ่นสีเคลือบสีพลาสติก ฉีดพลาสติก ประกอบงานเครื่องใช้ไฟฟ้า
สวัสดิการ
- ค่ารถ - ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - โบนัส 2 ครั้ง/ปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - อื่นๆ ตามที่กฏหมายได้ระบุไว้ (ประกันสังคม ,ค่ากะ,ค่าเช่าบ้านฯ)
ติดต่อ
Thai World Tech Co., Ltd.
83/42 หมู่ 10
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยรถส่วนตัว