พ่นสีเคลือบสีพลาสติก ฉีดพลาสติก ประกอบงานเครื่องใช้ไฟฟ้า
สวัสดิการ
  • - ค่ารถ
  • - ค่าอาหาร
  • - เบี้ยขยัน
  • - อื่นตามที่กฏหมายได้ระบุไว้ (ประกันสังคม ,ค่ากะ,ค่าเช่าบ้านฯ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Thai World Tech Co., Ltd.
83/42 หมู่ 10
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.thaiworldtech.com
วิธีการเดินทาง
  • เดินทางด้วยรถส่วนตัว
ใช้งานแผนที่