บริษัท ซิมพลิซิตี้ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการขายสินค้าและบริการงานวิศวกรรม ตลอดจนงานโครงการระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas, Refinery, Petrochemical,Power Plant,Food and beverage industries,Automotive เป็นต้น
สวัสดิการ
  • Basic Salary : Negotiable
  • Incentive
  • Social Insurance
  • Year Travel allowance
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซิมพลิซิตี้ เทคโนโลยี จำกัด
No.19 Soi Phokeaw 3,
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.simplicity-technology.com
ใช้งานแผนที่