บริษัท เพชรเกษม 310 จำกัด
บริษัทที่ประกอบกิจการประเภทออกแบบและรับเหมาไฟฟ้า เครื่องจักร กล ในโรงงานอตสาหกรรม และงานโครงการต่างๆของราชการไทย เช่น กทม. ทางหลวง สนามบินต่างจังหวัด และงานโครงการต่างๆในดูไบ
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ค่าบริหาร Site งาน - ชุด Uniform - โอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพชรเกษม 310 จำกัด
310 ซอยร่มเกล้า 36 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 10520
เว็บไซต์: www.mcmaster-cad.com