เป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและรักความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - กองทุนทดแทน
  • - รถรับ-ส่ง
  • - ค่ากะ และอื่นๆ
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
30/27 หมู่2 ถ.เจษฎาวิถี S1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 034-452-100-7 (อัตโนมัติ)
แฟกซ์: 034-452-108-9
เว็บไซต์: www.srithaipack.co.th
ใช้งานแผนที่