เป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและรักความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
สวัสดิการ
- เบี้ยขยันรายปี/รายเดือน - ชุดฟอร์ม 5ชุด/ปี - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนทดแทน - รถรับ-ส่ง - ค่ากะ และอื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด
30/27 หมู่2 ถ.เจษฎาวิถี S1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.srithaipack.co.th
ใช้งานแผนที่