บริษัท สยามซันไรซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจส่งออก เกี่ยวกับการผลิตเส้นยางภายในฝาถัง ชุดกีฬาทางน้ำ
สวัสดิการ
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - สวัสดิการข้าวกลางวันฟรี
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - เบี้ยขยัน 200 - 500 / เดือน
 • - ค่าตำแหน่งงาน,เบี้ยจูงใจค่าเย็บจักร,เบี้ยเสี่ยง อัตรา 500-1,000 บาทต่อเดือน
 • - เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 - 5 %
 • - ประกันชีวิตพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามซันไรซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
681 ม.4 นิคมบางปู (เขตส่งออก) ซอย E4 ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280