บริษัท สยามซันไรซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจส่งออก เกี่ยวกับการผลิตเส้นยางภายในฝาถัง ชุดกีฬาทางน้ำ
สวัสดิการ
- รถรับส่งพนักงาน - สวัสดิการข้าวกลางวันฟรี - ชุดฟอร์มพนักงาน - เบี้ยขยัน 200 - 500 / เดือน - ค่าตำแหน่งงาน,เบี้ยจูงใจค่าเย็บจักร,เบี้ยเสี่ยง อัตรา 500-1,000 บาทต่อเดือน - เงินช่วยเหลือพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 - 5 % - ประกันชีวิตพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามซันไรซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
681 ม.4 นิคมบางปู (เขตส่งออก) ซอย E4 ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280