บริษัท คิงแมน เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บจก.คิงแมน เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนายหน้าตัวแทนการส่งออกผ้าและเสื้อผ้า เป็นเวลามากว่า 35 ปี
สวัสดิการ
เงินเดือน , ประกันสังคม, โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คิงแมน เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
77/138 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 32ซี ถ.กรุงธนุบรี
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ใช้งานแผนที่