บริษัทหินโบราณ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปหิน รับติดตั้งหิน และ จำหน่ายหินทุกชนิด ดำเนินกิจการ มากว่า 30 ปี
สวัสดิการ
  • หอพักพนักงาน
  • เงินเบิกล่วงหน้า
  • เงินกู้ยืมไม่มีดอกเบื้ย
  • เงินช่วยงานศพ
  • งานบวช
  • งานแต่งงาน
  • รถรับส่งลูกพนักงานไปโรงเรียน
  • มีศูนย์เด็กเล็กสำหรับเลี้ยงลูกพนักงาน
  • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท หินโบราณ จำกัด
127 ม.1
ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เว็บไซต์: www.antique-stones.com