บริษัทหินโบราณ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปหิน รับติดตั้งหิน และ จำหน่ายหินทุกชนิด ดำเนินกิจการ มากว่า 30 ปี
สวัสดิการ
 • หอพักพนักงาน
 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • เงินกู้ยืมไม่มีดอกเบื้ย
 • เงินช่วยงานศพ
 • งานบวช
 • งานแต่งงาน
 • รถรับส่งลูกพนักงานไปโรงเรียน
 • มีศูนย์เด็กเล็กสำหรับเลี้ยงลูกพนักงาน
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
 • ติดต่อ
  บริษัท หินโบราณ จำกัด
  127 ม.1
  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
  เว็บไซต์: http://www.antique-stones.com