ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตขวดนม จุกนม
Benefits
  • 1.ชุดฟอร์ม และ งานเลี้ยงประจำปี
  • 2.ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
  • 3.เงินช่วยเหลือ ฌาปนกิจและ สวัสดิการงานแต่ง
  • 4.การปรับค่าจ้างประจำปี ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เร็กซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
37/6 ม.1
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
See Map