บริษัท กบินทร์บุรีแพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
ผลิตรองเท้ากีฬาสำเสร็จรูปเพื่อส่งออก ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 16 ปี ทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท เป็นบริษัทฯในกลุ่มแพน เครือสหพัฒนพิบูล ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการคุณภาพ ประจำปี 2546
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน
 • เงินสงเคราะห์กรณีบิดา-มารดา-บุตร -สามี-ภรรยา เสียชีวิต และสวัสดิการอื่น ๆ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท กบินทร์บุรีแพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
  139 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร
  ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110