บริษัท กบินทร์บุรีแพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
ผลิตรองเท้ากีฬาสำเสร็จรูปเพื่อส่งออก ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 16 ปี ทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท เป็นบริษัทฯในกลุ่มแพน เครือสหพัฒนพิบูล ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการคุณภาพ ประจำปี 2546
สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต
  • ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน
  • เงินสงเคราะห์กรณีบิดา-มารดา-บุตร -สามี-ภรรยา เสียชีวิต และสวัสดิการอื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กบินทร์บุรีแพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
139 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110