ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ได้จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0745550001776 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปปลาทูน่า, ซาดีน, แมคเคอเรล, ซายูริ และผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง โดยมีผู้ชำนาญการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯกำลังขยายกิจการจึงต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯด่วน!
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันชีวิต
 • - โบนัส
 • - เบี้ยขยัน
 • - มีรถรับ - ส่ง ( หน้าปากซอย )
 • - สิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน
 • - ชุดฟอร์ม
 • - ค่าครองชีพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - มีที่พัก ฟรี
 • - อื่นๆตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทูพลัส ฟู้ด อินดัสเตรียล จำกัด
10/2 หมู่4 ซอยวัดกลางอ่างแก้ว
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.twoplusfood.com
ใช้งานแผนที่