วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
เปิดสอนระดับ ปวช.,ปวส. สาขาพาณิชกรรม
สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
สวัสดิการ
  • 1. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของ สช
  • 2. เบิกค่ารักษาพยายบาลได้
  • 3. คุ้มครองอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
88 สุขุมวิท 73
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.btad.ac.th
ใช้งานแผนที่