วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
เปิดสอนระดับ ปวช.,ปวส. สาขาพาณิชกรรม สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
สวัสดิการ
1. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของ สช 2. เบิกค่ารักษาพยายบาลได้ 3. คุ้มครองอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
88 สุขุมวิท 73
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.btad.ac.th
ใช้งานแผนที่