บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด
บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด ผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์ทุกประเภท โดยมุ่งเน้น การปรับปรุง พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใน คุณภาพ สินค้าทุกระดับ
บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและ ได้รับการยอมรับ ภายใต้เครื่องหมายการค้า " Rocket Inks " ได้รับการ รับรอง คุณภาพมาตราฐานโดย ระบบ ISO 9001 จากสถาบัน AJA REGISTRARS LTD., ISO 14001
สวัสดิการ
  • 1. ชุดยูนิฟอร์ม
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 4. ประกันสังคม
  • 5. โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด
121/1 ม.6 ถนนเอกชัย 10150
ใช้งานแผนที่