บริษัท บอส คาร์ตัน จำกัด
ดำเนินการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกตั้งแต่ปี 2542 มีโรงงานผลิตอยู่ที่ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บอส คาร์ตัน จำกัด
6/1 ม.3
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140