บริษัทแอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 จากทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบและการก่อสร้าง สำหรับอุตสาหรรม ปิโตรเคมี, โรงเก็บน้ำมัน, โรงแยกแก๊ส, โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
75/50 ม.10 อาคารอุบลวรรณ ชั้น 4
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: http://www.lcbcorp.com
ใช้งานแผนที่