JobThai
บริษัท จัดหางาน เอ็นพีซี ฮิวแมน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการสรรหาและคัดเลือกพนักงานคุณภาพให้แก่บริษัทชั้นนำต่างๆ ทั้งไทยและญี่ปุ่น
สวัสดิการ
ขึ้นกับตำแหน่งงาน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท จัดหางาน เอ็นพีซี ฮิวแมน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
448 อาคารวีออฟฟิศ ชั้น 3 ซอยรัชดาภิเษก26
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.npchuman.com