บริษัท ยูแอล เคมีคอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้างจากประเทศสหรัฐอเมริกา
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูแอล เคมีคอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
63/51 หมู่ 3
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540