ร้านกาแฟ ทรีออร์ คอฟฟี่ (3'Or Coffee)
ร้านทรีออร์ คอฟฟี่ ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ ที่มุ่งเน้นในมหาวิทยาลัยและพร้อมจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทำงาน วันละ 10 ชม หยุด 1 วันในสัปดาห์ หยุดวันนขัตฤกษ์
สวัสดิการ
 • เงินเดือนประจำ
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุดนขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
  ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  ร้านกาแฟ ทรีออร์ คอฟฟี่ (3'Or Coffee)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร