ร้านกาแฟ ทรีออร์ คอฟฟี่ (3'Or Coffee)
ร้านทรีออร์ คอฟฟี่ ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ ที่มุ่งเน้นในมหาวิทยาลัยและพร้อมจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
ทำงาน วันละ 10 ชม หยุด 1 วันในสัปดาห์ หยุดวันนขัตฤกษ์
สวัสดิการ
  • เงินเดือนประจำ
  • ค่าล่วงเวลา
  • เบี้ยขยัน
  • โบนัสประจำปี
  • ขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ ชุดยูนิฟอร์ม
  • วันหยุดนขัตฤกษ์
  • วันหยุดพักร้อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านกาแฟ ทรีออร์ คอฟฟี่ (3'Or Coffee)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร