JobThai
บริษัท เท็ก อินดัสตรี้ส์ จำกัด
ผลิตแม่พิมพ์และรับจ้างซ่อมแม่พิมพ์
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เท็ก อินดัสตรี้ส์ จำกัด
108 ม.1
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140