บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
เราเป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ให้บริการจัดทำบัญชีแก่ลูกค้า และเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี
ความรู้แน่น พัฒนาตนเองได้หากอยากเรียนรู้ เพิ่มทักษะความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชีอย่างมืออาชีพ
สวัสดิการ
  • 1. ชุดฟอร์มพนักงาน
  • 2. เบี้ยขยัน
  • 3. โบนัส
  • 4. โบนัสพิเศษ
  • 5. สวัสดิการอื่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
198 ซอยรัชดาภิเษก 11 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.beaccount.com
วิธีการเดินทาง
  • ใกล้ The Mall ท่าพระ
ใช้งานแผนที่