บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
เราเป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ให้บริการจัดทำบัญชีแก่ลูกค้า และเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี ความรู้แน่น พัฒนาตนเองได้หากอยากเรียนรู้ เพิ่มทักษะความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชีอย่างมืออาชีพ
Benefits
1. ชุดฟอร์มพนักงาน 2. เบี้ยขยัน 3. โบนัส 4. โบนัสพิเศษ 5. สวัสดิการอื่น
Contacts
บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
198 ซอยรัชดาภิเษก 11 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Directions
ใกล้ The Mall ท่าพระ
See Map