บริษัท คอนโทรโลยี จำกัด
ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมและไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
ประกันอุบัติเหตุและสวัสดิการทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอนโทรโลยี จำกัด
652 ม.5 ซ.ด่านสำโรง 6
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270