บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ ระดับองค์กร (Enterprise Solution) อย่างครบวงจร ซึ่งสามารถให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, การติดต่อสื่อสาร, ระบบการจัดการฐานข้อมูล ,การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งการฝึกอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ การดูแลรักษาและการบริหารโครงการ โดยมีการให้บริการหลัก ได้แก่ - พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Medium and Large Enterprise System) - พัฒนาระบบจำลอง (Simulation System) - การประยุกต์ใช้และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (GeoInformatic) - ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการรับบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Networking) - งานวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Research)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - เบี้ยขยัน - ยูนิฟอร์ม - โบนัสประจำปี ประมาณ 2 เดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.interset.co.th
วิธีการเดินทาง
ตึกช้าง ใกล้แยกรัชโยธิน
ใช้งานแผนที่