บริษัทดำเนินกิจการนำเข้าสินค้าประเภท Pipe, Joint, Accessories, Other จาก Head-Office ที่ประเทศญี่ปุ่น มาผลิตและขายส่ง ชั้นวางของ รถเข็น รางลำเลียง อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์ อุปกรณ์ขนส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องตัดท่อ เครื่องบด เครื่องเคลือบท่อพลาสติก และอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ
สวัสดิการ
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่าความสามารถ ค่าวิชาชีพ ค่าเดินทางต่างจังหวัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบ ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันชีวิต ฯลฯ
ติดต่อ
CREFORM YAZAKI (THAILAND) CO., LTD.
9/103 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: http://www.creform.co.th