บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด
Over 17 years of determination to develop the best innovative mobile and digital marketing solutions
Our group of companies has 17 years of experience and knowledge providing mobile and digital marketing solutions such as SMS Marketing, 2-Ways SMS Interactive Marketing, USSD, Facebook Marketing, YouTube Marketing, Google search Marketing and etc. We are accepted and trusted by more than 500 leading organizations such as financial institutions, cosmetics and beauty companies and hospitals among others.
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - การอบรมต่าง ๆ
  • - ค่าเดินไปพบลูกค้า
ติดต่อ
บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด
1111/84 ถนนลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.mobileconnect.co.th