JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์พลาสติก SHRINK SLEEVE LABBEL บริษัทชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.shrinkflexthailand.com/th/corporate-governance/cg-document-report หากมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 038 540000 หรือ email : pdpa_admin@shrinkflexthailand.com
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - รถรับส่ง - ค่าเดินทาง - เครื่องแบบพนักงาน - ปรับเงินประจำปี - โบนัส(ตามเงื่อนไขบริษัท)
- ตรวจสุขภาพประจำปี - กิจกรรมสันทนาการ - จัดเลี้ยงปีใหม่ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินกู้ยืมบริษัท - ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
88/8 ม.12
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เว็บไซต์: https://www.shrinkflexthailand.com